Ban Mục vụ Thánh Kinh & Ban Phụng tự

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Thường Niên - Năm C

Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của Người tại Galilê. Galilê là khởi điểm và sẽ trở thành trung tâm sứ vụ công khai của Người.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Thường Niên - Năm C

Theo Tin Mừng Gioan, đây là dấu lạ đầu tiên trong bảy dấu lạ mà Đức Giêsu thực hiện trong sứ vụ công khai của mình, nhằm mạc khải vinh quang và chương trình của Thiên Chúa đã bắt đầu nơi sứ vụ của Người, để các môn đệ tin.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C

Trong thâm tâm họ, Gioan chính là Đấng mà họ đang trông chờ. Tuy nhiên, lời chứng của Gioan lại hướng sự chờ mong của dân chúng vào Đức Giêsu, Đấng Mêsia phải đến.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm C

Đoạn Tin Mừng thuật lại những hình ảnh, những thái độ và những hành động trái ngược của các nhà chiêm tinh và “dân Do thái” trước sự kiện ngôi sao lạ xuất hiện.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia - Năm C

Hằng năm, vào Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh, Hội Thánh mừng kính Lễ Thánh Gia gồm Đức Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse để đề cao một mẫu gương nổi bật cho các gia đình Kitô hữu noi theo.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C

Trong bầu khí rộn ràng chờ mong thời khắc đặc biệt này của Năm Phụng Vụ, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại những đoạn Kinh Thánh đậm màu hy vọng và chứa chan niềm vui.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm C

Trong thời gian dân chúng đang mong đợi Đấng Messia, Gioan kêu gọi mọi người lãnh nhận phép rửa sám hối để cầu ơn tha tội. Phép rửa của Gioan chính là dấu chỉ hữu hình của thái độ đã sám hối, hay đã sửa mình.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm C

Sự hiện diện của Gioan Tẩy giả trong một thời khắc của lịch sử nhân loại nhằm giới thiệu Con Thiên Chúa, Đấng nhập thể để đi vào lịch sử con người.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm C (File các bài gợi ý suy niệm đính kèm)

Diễn từ này nói về những sự việc sẽ xảy đến vào những ngày cuối cùng của thế giới dựa trên lời tiên báo về Thành thánh Giêrusalem sẽ bị sụp đổ và Đền Thờ sẽ bị tàn phá.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B - Lễ Chúa Giêsu Kitô - Vua vũ trụ (File các bài gợi ý suy niệm đính kèm)

Nhưng Chúa Giêsu Kitô là vua theo nghĩa nào? Vương quyền của Ngài có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta phải làm gì để trở thành “thần dân” của Ngài?