Ban Mục vụ Thánh Kinh & Ban Phụng tự

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm C

Niềm vui không thể không thốt nên lời của một tội nhân trước mặt Thiên Chúa... khi người này nghiệm được tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa đối với mình.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật X Thường Niên - Năm C

Lòng thương xót của Thiên Chúa là một sức mạnh vượt thắng mọi rào cản về thành kiến và lỗi lầm, đem lại sự an ủi bằng ơn tha thứ, và chất chứa yêu thương để xoa dịu nỗi đau của con người...

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm C

Mọi vai trò trung gian cuối cùng đều qui về Chúa Giêsu, Đấng là trung gian cứu độ duy nhất của nhân loại, vì “ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ”

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Các bài đọc ngày Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi trình bày cho chúng ta những chứng cứ trong Thánh Kinh về Ba Ngôi Thiên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C

Một khi nỗi lo sợ của các môn đệ đã tan biến, một khi con tim của các ngài đã vui trở lại, thì cũng là lúc Chúa Kitô Phục Sinh nói lời bình an thứ hai cho các ngài (x. c21). Lời bình an này kèm theo một sứ mạng...

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm C

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đề cập đến biến cố Chúa Giêsu Kitô Thăng Thiên (lên Trời) nhưng sứ điệp lại nhấn mạnh đến việc sai đi loan báo Tin Mừng ở dưới đất (truyền giáo).

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Bối cảnh của đoạn Tin Mừng là những lời tâm tình của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Người bước vào cuộc thương khó. Những lời trăn trối của Chúa Giêsu mạc khải về một số điểm thần học quan trọng.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của buổi chiều Tiệc Ly. Có thể coi đây là những lời tâm huyết của Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ của mình, những lời lưu dấu sự hiện diện của Ngài ở giữa họ.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

Chúa Giêsu là Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, để chúng ta được sống và sống dồi dào.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu Phục sinh tỏ mình ra với các Tông Đồ trong hoàn cảnh sinh hoạt thường ngày của họ.