Ban Mục vụ Thánh Kinh & Ban Phụng tự

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật II Phục sinh

Lời chúc bình an của Ngài cũng là lời tha thứ và yêu thương. Chúng ta có thực sự học theo gương của Thầy Giêsu để yêu thương và tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta?