Ban Mục vụ Giới trẻ TGP SG

Thư mời tham dự Đại hội Giới trẻ Mùa Chay 2019

Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay 2019: CÙNG MẸ TIN-VÂNG sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ TGP Tp.HCM, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q1 vào thứ bảy, ngày 13 tháng 04 năm 2019.