Ban Mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS

Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS: Báo cáo hoạt động năm 2015

Trong năm 2015, Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS thuộc Toà Tổng Giám mục TGP TP.HCM đã chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS và các hoạt động như sau...

Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS: Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS thuộc Toà Tổng Giám mục TGP TP.HCM đã chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS như sau...

Ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS: Thư mời tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân HIV/AIDS đã qua đời

Ban Mục Vụ CSNC HIV/AIDS sẽ tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn bệnh nhân AIDS, Lúc 15g00, chiều thứ Bảy ngày 02/ 11/ 2013, tại Nhà nguyện Tòa Tổng Giám Mục.