Ban Mục vụ Caritas

Ban Mục vụ Caritas TGP.SG: Chương trình thủy trị liệu

Nhằm tạo điều kiện cho các trẻ khuyết tật vận động tiếp cận với phương thức vận động trị liệu sử dụng tác dụng của nước, Caritas Tổng Giáo Phận TP HCM tổ chức chương trình "Bé Vui Với Nước" theo định kỳ một tháng/ lần.

Báo cáo Năm Đức Tin: Ban Mục vụ Caritas

Ban Mục vụ Caritas Tổng Giáo phận Tp HCM xin báo cáo về những hoạt động trong Năm Đức Tin xuyên qua 3 đề mục: Cử hành Đức Tin, Tuyên xưng Đức Tin và Sống Đức tin.