Bài: Việt Phương & Ảnh: Tiến Hương

Doanh nhân Công giáo: Hoạt động Loan báo Tin Mừng

Sáng Chúa Nhật 28.01.2018, Giới DNCG đã tổ chức chuyến đi thăm giáo điểm An Thới Đông, huyện Cần Giờ, nhằm góp phần cùng Giáo hội trong hoạt động Loan báo Tin Mừng.