Bài: Vũ Đỗ Hoàng Tuấn & Ảnh: Nguyễn Văn Giang

Họp mặt di dân Phát Diệm tại miền Nam lần thứ XI

Anh chị em di dân Phát Diệm miền Nam đã có mặt lần thứ 11 vào sáng thứ Ba, ngày 1.5.2018 tại nhà Phát Diệm, TGP Sài Gòn, TPHCM.

Đồng hương Phát Diệm tại miền Nam họp mặt lần IX

Khoảng 600 người con xa quê đã quy tụ tại nhà thờ Phát Diệm trong ngày họp mặt 30.04.2016 tại TP.HCM với chủ đề: “Lời giải đáp của Tin Mừng Lòng Thương xót”.