Bài: Vĩnh Thân & Ảnh: Văn Minh

Giaó xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng giáo khu Mông Triệu

Thánh lễ mừng kính trọng thể Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo khu Mông Triệu được cử hành vào lúc 17g30 ngày 8.8.2018 tại giáo xứ Vĩnh Hòa.  

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng hội CBMCG

Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mônica, bổn mạng các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Vĩnh Hoà, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 26.8.2017 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.