Bài: Văn Phượng & Ảnh: Vũ Quang - Minh Thể

Tổng Giáo phận TPHCM: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2016

Đại lễ LCTX TGP TPHCM diễn ra từ 14g30 đến 19g00 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM. Đến tham dự có khoảng 7.000 người gồm mọi thành phần Dân Chúa của TGP.TPHCM và của các giáo phận.