Bài: Văn Chiến & Ảnh: Ngọc Dũng

Thánh lễ cầu cho người có AIDS đã qua đời

Vào lúc 15g00 ngày 02/11/2013, Cha Trưởng ban Caritas TGP TPHCM đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em có AIDS đã qua đời.

Tọa đàm: Đức tin và việc làm

Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu, SDB đã quảng diễn: Đức tin và việc làm được xem như là 2 mặt của một đồng tiền, không thể tách rời nhau để mở đầu cho buổi tọa đàm với chủ đề: “Đức tin và việc làm” được Chương trình Chuyên đề Giáo dục tổ chức lúc 14g30 ngày 19/01/2013 tại Giảng đường Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM.