Bài: Văn Chiến & Ảnh: CLB Media

Hội ngộ Liên tôn: "Hiệp tâm vun đắp an hòa" (27.10.2013)

Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đã nói: “... Đức Giáo hoàng rất vui mừng và khuyến khích tiếp tục duy trì sinh hoạt này, hầu mang lại sự an hòa giữa các tôn giáo”.