Bài và Ảnh: Bá Hạnh

Trung tâm Mục vụ: Gặp gỡ đại kết Kitô giáo

“Chúng con phải tiếp tục ra đi mang tình yêu của Thiên Chúa đến với dân tộc chúng con và đến với mọi người”. Đó là gợi ý áp dụng thực hành trong buổi Gặp gỡ Đại kết Kitô giáo, tại TTMV ...

Ban Mục Vụ Truyền Thông TGP Sài Gòn: Thánh Lễ đầu năm 2019

Ngày 8/1/2019 các anh chị trong Ban MVTT/TGP-SG đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho nhau trong đầu năm mới tại nhà nguyện bên trong nhà Truyền Thống TGP-SG.