Bài: Trần thị Nhan & Ảnh: Thái Nguyên

Curia Chợ Quán: Đại hội Acies

Lúc 9g30 Chúa nhật 24-3-2019, Hội Đồng Curia Chợ Quán đã tổ chức mừng đại lễ Acies tại nhà thờ Chợ Quán. Tham dự có hơn 200 hội viên hoạt động và tán trợ cùng quí khách mời.