Bài: Trường Sơn & Ảnh: Vĩnh Thân - Quang Hoàng

Học viện Công giáo Việt Nam: Khai giảng Khóa cao học Thần học đầu tiên

Buổi lễ khai giảng khóa đầu tiên Cao học Thần học 2, chuyên ngành Tín Lý và Thánh Kinh của Học viện Công giáo Việt Nam, diễn ra lúc 09g00 ngày 14.9.2016 tại trụ sở Văn phòng HĐGM Việt Nam,