Bài: Trường Sơn & Ảnh: Minh Phong

Giáo xứ Vườn Xoài: Thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 02.12.2018, Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) giáo xứ Vườn Xoài đã được chính thức mang tên: Xứ đoàn Phanxicô Xaviê do cha Giuse Trần Thanh Công là Tuyên úy. 

Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ Thêm Sức

Đức cha Louis Nguyễn Tuấn Anh đã chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và Mình Máu Thánh Chúa cho các em thiếu nhi giáo xứ Vườn Xoài vào chiều thứ Hai, ngày 28.5.2018.

Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ mừng kính Thánh Cả Giuse

Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Cả Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria được cử hành vào chiều thứ Hai, ngày 19.03.2018 tại nhà thờ Vườn Xoài.

Nghi thức tẩn liệm Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả

Vào lúc 15g, ngày 18.11.2017, nghi thức tẩn liệm Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả được cử hành tại tư gia, thuộc giáo xứ Vườn Xoài.

Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ tạ ơn 18 năm linh mục cha sở

Cha Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ Vườn Xoài, dẵ hiệp dâng tạ ơn kỷ niệm 18 năm hồng phúc linh mục, được cử hành vào lúc 17g30, thứ Sáu, ngày 30.06.2017, tại nhà thờ Vườn Xoài.

Thánh lễ tạ ơn của Cha Phêrô Phan Khắc Từ

Cha Phêrô Khắc Từ, nguyên chánh xứ Vườn Xoài đã dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô Phaolô -bổn mạng của ngài- tại Trung tâm dạy nghề và bảo trợ trẻ  khuyết tật Thiên Phước 3, quận 8, TPHCM.

Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ Thêm Sức

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã vể thăm mục vụ, ban bí tích Thêm Sức và trao Mình Thánh Chúa cho các em Rước lễ lần đầu vào chiều ngày thứ Năm, 08.06.2017.

Giáo xứ Vườn Xoài: Bế giảng năm học giáo lý

Thánh lễ sáng Chúa nhật 04.06.2017, giáo xứ Vườn Xoài đã hiệp dâng Thánh lễ bế giảng năm học giáo lý do cha chánh xứ Giuse Trân Thanh Công chủ sự.

Giáo xứ Vườn Xoài: Kết thúc tháng Hoa

Lúc 17g30 thứ Hai, ngày 29.05.2017, trước Thánh lễ kết thúc tháng Hoa tại giáo xứ Vườn Xoài, cộng đoàn đã  rước tượng thánh Đức Maria xung quanh nhà thờ cách long trọng.

Giáo hạt Tân Định: Hội Các Bà Mê Công Giáo mừng bổn mạng

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Định đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng bổn mạng -Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, được cử hành lúc 17g30 ngày 26.5.2017 tại nhà thờ Vườn Xoài.