Bài: Tocngank1 & Ảnh: Minh Phong - Nguyễn Xương - Đình Thịnh

Đại hội Giới trẻ mùa Chay 2016: "Sống Yêu"

Trên 5000 bạn trẻ đã tham dự Đại hội Giới trẻ mùa Chay 2016 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, vào chiều thứ Bảy 19.03.2016, với chủ đề: "Sống Yêu".