Bài: Tiến Hương & Ảnh: Quang Hoàng & Vũ Quang

Toạ đàm: "Người trẻ, Đức tin và việc phân định Ơn gọi"

“Người trẻ, Đức tin và Phân định ơn gọi” là chủ đề buổi hội thảo dành cho các bạn trẻ vào Chúa nhật 22.4.2018, tại hội trường Tòa TGM TGP SG.