Bài: Tiến Hương & Ảnh: Đa Minh Hùng

Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ nhậm chức tân quản nhiệm

Ngày 02.8.2018, tại gx Tân Phú, cha Tổng Đại Diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, đã dâng Thánh lễ tạ ơn Kính Thánh Giuse và cha Giuse Lê Hoàng nhậm chức tân quản nhiệm giáo xứ Tân Phú.   

Giáo xứ Tân Phú: Lãnh nhận Chúa Thánh Thần

Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn đã cử hành Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 167 em tại giáo xứ Tân Phú vào sáng thứ Bảy, ngày 21/5/2016.

Giáo xứ Tân Phú: Thực thi lòng nhân ái

Được sự chấp thuận của cha chánh xứ Tân Phú Giuse Lê Đình Quế Minh, Ban Tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi (TSMT) năm 2014 thành lập, gồm: cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh - phụ tá Gx. Tân Phú, trưởng Ban Tổ chức, toàn thể các thành viên Ban Thường vụ HĐMV, Ban Caritas giáo xứ. Ngoài ra, nhiều người trong các đoàn thể cũng góp công, góp sức trong chương trình TSMT năm nay.