Bài: Tiến Hương & Ảnh: Đình Thuỷ

Doanh nhân Công Giáo: Công việc Bác ái – Xã hội

“Giới Doanh nhân Công giáo và công việc Bác ái – Xã hội” là chủ đề tọa đàm trong buổi sinh hoạt của Giới Doanh nhân Công giáo (DNCG) vào sáng Chúa nhật 28/06/2015.