Bài: Tiến Hương

Doanh nhân Công Giáo: Lễ Đức Kitô Vua Vũ Trụ

Thánh lễ Đức Kitô Vua Vũ Trụ là dịp để nhìn lại chính mình, gia đình, doanh nghiệp. Xin ơn Chúa ban cho được biết sống trung thực, một trong những giá trị cốt lõi của DN.