Bài: Thị Nhan & Ảnh: Văn Chiến

Giáo chức Công giáo TGP: Tĩnh tâm Mùa vọng với chủ đề "Buông"

Khoảng 80 thầy cô các cấp đã tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Vọng của Giới Giáo Chức sáng Chúa nhật 27/11/2016 tại Dòng Thánh Phaolô với chủ đề “Buông”.