Bài: Thế Long & Ảnh: Minh Phong

Nhóm Tông đồ Mục vụ Sức khỏe Việt Nam: Mừng bổn mạng

Ngày 27/06/2015, tại Tu viện Thánh Mẫu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục đã diễn ra kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Nhóm Tông đồ Mục vụ Sức khỏe Việt Nam.

Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập: Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nguyện đường

Vào lúc 8 giờ 30 thứ Sáu ngày 01.05.2015, tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập đã diễn ra Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nguyện đường Hội Dòng.