Bài: Thảo Qua & Ảnh: Vincent Gòn

Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Mừng bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ, bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 20.11.2018 tại nhà thờ Gx. Mân Côi Bình Thuận.