Bài: Thảo Qua & Ảnh: nguyễn Xương

Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Thường huấn lần 3-2018

Ngày thường huấn lần III/2018, do Hội đồng Mục vụ giáo hạt tổ chức, diễn ra từ 08g30 đến 11g40 ngày 20-9-2018, tại nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa.

Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Thánh lễ an táng cha cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc

Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ sự Thánh lễ an táng cha cố Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc, được cử hành lúc 08g30 ngày 25.8.2018, tại nhà thờ giáo xứ Thiên Ân.

Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Tĩnh huấn Mùa Vọng 2017

Buổi tĩnh huấn Mùa Vọng giáo hạt Tân Sơn Nhì được tổ chức vào lúc 08g30 ngày 07.12.2017, tại nhà thờ giáo xứ Tân Hương, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Giáo xứ Tân Thái Sơn: Mừng tân linh mục Vinh sơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên

Tân linh mục Vinh sơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên đã cử hành Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 09g30 ngày 04.6.2016, tại thánh đường giáo xứ Tân Thái Sơn.