Bài: Thùy Dương & Ảnh: Duy

Who are we? Chúng ta là ai?

Lễ thánh hóa năm học 2011-2012 với chủ đề “Who are we? Chúng ta là ai?” đã diễn ra tại dòng Saint Paul vào lúc 15g30 ngày 16/10/2011. Hơn 800 bạn sinh viên đã nhiệt tình tham gia chương trình.