Bài: Tóc ngắn k1 & Ảnh: Văn Chức

Tọa đàm Thần học: Giáo Hội học trong viễn tượng liên tôn

Chiều ngày 10.11.2012, buổi Tọa đàm thần học với chủ đề: “ĐA NGUYÊN TÔN GIÁO VÀ MẦU NHIỆM GIÁO HỘI: GIÁO HỘI HỌC TRONG VIỄN TƯỢNG LIÊN TÔN” đã diễn ra tại TTMV TGP TPHCM.