Bài: Tóc ngắn & Ảnh: Nhĩ Thuận

Tĩnh nguyện Mùa Chay: "Thánh giá & Môi trường"

Ngày toàn giáo phận ăn chay (13/3/2015) sẽ có ý nghĩa nếu chúng ta biết giảm bớt thịt cá, tiết kiệm điện nước, cải thiện môi trường thiên nhiên và Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ hầu góp phần xây dựng một thế giới xinh tươi và hòa bình.