Bài: Phillipdat k1 & Ảnh: Công Hòa

Gx. Bến Hải: Mừng đệ nhất chu niên cung hiến Thánh đường

Sau bao mong đợi, vào ngày thứ Sáu ngày 30-12-2011, nhà thờ Bến Hải đã tổ chức lễ Kỷ niệm đệ nhất chu niên cung hiến Thánh đường.