Bài: Paulngoc & Ảnh: Ngọc Dũng

Giới Doanh nhân Công giáo: Giao lưu và trao Học bổng Tôma Thiện

Sáng Chúa nhật 29/10/2012, tại hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM đã diễn ra buổi giao lưu và trao học bổng học kỳ I năm 2012 – 2013

Học viện Mục vụ: Thánh lễ khai giảng niên khóa 2012-2013

Lúc 18g30 ngày 11/9/2012, tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP. HCM, Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ tế Thánh lễ khai giảng niên khóa 2012-2013, và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.