Bài: Nhã Uyên & Ảnh: Môn Định-Quang Vũ

Giáo xư Bùi Môn: Tân linh mục Gioan Đỗ Đức Minh dâng Thánh lễ tạ ơn

Tn linh mục Gioan Đỗ Đức Minh, một người con của giáo xứ Bùi Môn đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, vào lúc 9g30 ngày 09.6.2018 tại nhà thờ Bùi Môn.