Bài: Người Giồng Trôm

Vô cảm và hệ lụy

Căn cốt niềm tin và tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người đó là: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). 

Khi bác sĩ sản phụ là kẻ vô lương

Đơn giản là vì ngay cả những nơi cần có lòng nhân hay là nơi đào tạo con người trở thành nhân lại là nơi sát nhân.

KITÔ khác và khác KITÔ

Một mục tử nhân lành là kho tàng lớn lao nhất mà Thiên Chúa nhân từ có thể ban cho một giáo xứ và là một trong những ân huệ cao quý nhất của lòng thương xót của Thiên Chúa

Long đong phận người

Có khi mình bình an quá, có khi mình no đủ quá, có khi mình sướng quá để rồi mình quên rằng mình được may mắn và hạnh phúc hơn bao người khác.

Thánh lễ giỗ lần thứ 30 của Nhạc sư Hải Linh

Thánh lễ giỗ lần thứ 30 cầu nguyện cho cố nhạc sư Hải Linh đã khép lại nhưng rồi lời cầu nguyện và lòng biết ơn vẫn còn mãi nơi người thầy kính yêu suốt đời tận hiến cho Chúa...