Bài: Minh Châu

Giới nghệ sĩ Công giáo: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2015

Đêm "Tĩnh tâm Mùa Vọng 2015 của giới nghệ sĩ Công giáo cùng với ban liên lạc ca trưởng, thân nhân và thân hữu” đã được tổ chức vào lúc 18g30 thứ Hai, ngày 07/12/2015, tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn, TTMV TGP.