Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Bá Hạnh -Minh Thể - Quang Hoàng

ĐTGM Marek Zalewski lần đầu tiên dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã dâng Thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn vào lúc 17g30 thứ Bảy 29.09.2018.