Bài: Mạc Trầm Cung

Cánh én về trời

“Sr Mai Thành giờ đây đang bước vào Tiệc Cưới Nước Trời với tâm tình của kinh Magnificat: ‘Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì lòng thương xót Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia’. Chắc chắn giờ đây Sr Mai Thành đang cảm nhận tình yêu và lòng thương xót ấy”