Bài: Kim Vân & Ảnh: GB Thịnh

Giáo xứ Sao Mai: Kỷ niệm 45 năm Linh mục cha chánh xứ

Thánh lễ tạ kỷ niệm 45 năm Linh mục cha Đaminh Đinh Văn Vãng, chánh xứ Sao Mai, được cử hành lúc 17g30 thứ bảy, ngày 28.4.2018 tại nhà thờ Sao mai.

Giáo xứ Sao Mai: Huynh đoàn Giáo dân Đaminh mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Catarina Siêna, bổn mạng Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Gx. Sao Mai, được cử hành lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 27-4-2018 tại nhà thờ Sao Mai.