Bài: Kiều Lê Hoàng Quân & Ảnh: Xứ đoàn Gioan Bosco

Giáo xứ Chợ Quán: Thánh lễ Thêm Sức

Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã về ban bí tích cho 31 em Thêm Sức và 18 em tuyên hứa Bao Đồng, vào lúc 8g sáng Chúa nhật 10/06/2018 tại nhà thờ Chợ Quán.