Bài: Khắc Dũng & Ảnh: Ngọc Đức

Giới Nghệ sĩ Công giáo TGP.TPHCM: tĩnh tâm Mùa Chay

Lúc 18g30, ngày 15/03/2010, tại Hội trường GB Phạm Minh Mẫn, đã có một buổi tĩnh tâm cho giới Nghệ sĩ Công giáo TGP TPHCM, với chủ đề: “Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa”