Bài: Hoa Tâm & Ảnh: Hải Vân

Phút hồi tâm: Canh tân đời sống gia đình

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế OP, phụ trách Chương trình Chuyên đề Giáo dục thuộc Ban Mục vụ Gia đình TGP TPHCM với đề tài: “Phút Hồi Tâm” vào lúc 14g30 ngày 07/12/2013, tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Chuyên đề 167: Thái độ sống - Quyết định sự thành công

Trước khoảng hơn 200 tham dự viên, diễn giả Vincente Nguyễn Đăng Duy Nhất đã trình bày cho mọi người hiểu rõ: Thái độ sống tích cực sẽ đem đến thành công và hạnh phúc.

Giáo xứ Vườn Xoài: Lễ hội "Xuân Yêu Thương"

Trong hai ngày 16 và 17-1, giáo xứ Vườn Xoài đã tổ chức lễ hội Xuân với mục đích phục vụ người nghèo có điều kiện hưởng những ngày Tết thật vui tươi, đầy đủ.