Bài: Hoàng Tuấn & Ảnh: Vĩnh Thân

Khai giảng các lớp tìm hiểu Ơn Thiên triệu

Sáng Chúa nhật 13.09.2014, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM, Ban Mục vụ Ơn gọi đã khai giảng các lớp Dự tu năm học 2015 - 2016.