Bài: Hữu Lễ & Ảnh: Văn Chức - Nguyễn Đức

Công ty giấy Sài Gòn: Kỷ niệm 18 năm thành lập và làm phép tượng Đức Mẹ La Vang

Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 18 năm thành lập và làm phép tượng đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà máy, vào lúc 16g00 chiều thứ bảy, ngày 25/4/2015.