Bài: Hữu Lễ & Ảnh: Trần Văn - Vĩnh Thân

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP: Hành hương Năm Thánh

Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn các cha linh hướng, ân nhân và hội viên Hội CBMCG TGP đã qua đời, được cử hành vào chiều 11.11.2016 tại nhà thờ Tân Định.