Bài: Hữu Lễ & Ảnh: Trần Văn-Thân Nguyễn Vinh

Các Bà Mẹ Công giáo TGP Saigon mừng lễ bổn mạng

ĐTGM Phaolô đã chủ sự thánh lễ mừng kính thánh nữ Anê Lê Thị Thành, bổn mạng các Hội Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn vào chiều ngày 18/07/2017 tại giáo xứ Tân Định.