Bài Hữu lễ & Ảnh: Trần Văn

Bà Mẹ Công giáo TGP Sài Gòn dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn

Thánh lễ cầu cho các linh hồn do Hội Các Bà Mẹ Công giáo TGP Sài Gòn tổ chức vào lúc 17g30 chiều ngày 07/11/2018 tại nhà thờ Tân Định.