Bài: Hồng Tuyến & Ảnh: Nguyễn Xương - Vĩnh Thân

Đại hội Giới Trẻ mùa Chay 2018

Đại hội Giới Trẻ mùa Chay 2018 TGP Sài Gòn, được tổ chức vào chiều thứ Bảy ngày 24.03.2018, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.