Bài: Hồng Tuyến & Ảnh: Hoài Nhân

Chuyên đề 211: “Bữa Cơm Thiên đường”

Hơn bao giờ hết, trong thời đại ngày nay, khi các giá trị của gia đình bị đảo lộn, kéo theo bao hệ lụy đau lòng, thì bữa cơm gia đình và việc thánh hóa bữa ăn sẽ là việc làm hết sức cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình.