Bài giảng của ĐGM Giuse Võ Đức Minh

Bài giảng lễ bế mạc Hội nghị HĐGMVN 2.2018: Đường thánh giá mở ra đường hy vọng

Tin mừng của Chúa đã được loan báo trên Quê hương VN. Thánh giá cứu độ của Chúa trở nên dấu chỉ hữu hình cho các tín hữu tại các vùng Bắc-Trung-Nam của Tổ quốc VN.