Bài của phóng viên ucanews.com từ Hải Phòng

Nhà thờ và nhà trường cùng giúp học sinh đến trường

Một dự án hợp tác giáo dục giữa một giáo xứ ở miền Bắc và nhà trường đang mang lại cơ hội cho nhiều trẻ em nghèo lớn tuổi học hết tiểu học.