Bài & Ảnh: TT Caritas SG

Caritas TGP: Khám chữa bệnh tại Trường Tình Thương Thiên Ân

Vào ngày 15/04/2018, Ban Y tế Caritas TGP Sài Gòn, đã đến khám chữa bệnh cho 75 học sinh trường Tình Thương Thiên Ân