Bài & Ảnh: Truyền thông Sài-An-Chiếu

Liên Nhóm MVTT Sài-An-Chiếu: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ mừng bổn mạng Liên nhóm Mục vụ Truyền Thông Sài Gòn - Bình An - Xóm Chiếu được cử hành vào sáng Chúa nhật 25.09.2016 tại giáo xứ Xóm Chiếu.